O NÁS

Spolek Student 2050, z. s. vznikl v roce 2016. Účelem spolku je sportovní, sociální, kulturní a edukační činnost. Spolek organizuje zejména sportovní akce, a to buď vlastním jménem, nebo dodavatelsky.

Spolek nemá žádné stálé zaměstnance a na vybrané akce, které pořádá, či organizuje, smluvně zajišťuje pečlivě vybrané osoby, které vždy zajistí důstojnou a spolehlivou organizaci každé jednotlivé akce.

Statutární zástupci spolku mají s organizováním akcí bohaté zkušenosti. Dlouhodobě a úspěšně organizují sportovní akce, např. pro České vysoké učení technické v Praze, a to včetně akcí mezinárodních. V roce 2012 se podíleli na organizování Akademického mistrovství světa ve florbale.

Na jaře 2019 oslovila spolek Jitka Vaculíková, která přišla s nápadem organizovat Ples na kolečkách, první pražskou společensko-kulturní akci, která je určena nejen pro osoby používající jako kompenzační pomůcku mechanický, či elektrický invalidní vozík, ale také pro jejich přátele, známé i pro širokou veřejnost. Rádi jsme na tento nápad přistoupili a Jitka se tak stala produkční a koordinátorkou plesu.

Jitka má bohaté manažerské zkušenosti v oblasti organizace akcí, protokolu a PR. Významné společenské akce organizovala například jako obchodní ředitelka velké nadnárodní společnosti, vedoucí protokolu na Magistrátu hlavního města Prahy a na Ministerstvu životního prostředí ČR.

KDE A JAK VZNIKL NÁPAD?

O tom, kde a jak vznikl nápad na uspořádání Plesu na kolečkách, nám vypráví Jitka Vaculíková, produkční a koordinátorka plesu:

Dne 25. 2. 2019 jsem organizovala v Rezidenci primátora hl. m. Prahy slavnostní večer pro Český svaz tělesně postižených sportovců, kde bylo oceněno deset nejlepších sportovců za rok 2018 – akci s názvem TOP TEN 2019. Mezi pozvanými hosty byla i Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků (CZEPA). První nápad vzešel právě z debaty s Alenou Jančíkovou.

Alena mi vyprávěla, jak jí rozbili okno u auta, kde měla taneční invalidní vozík, který jí málem ukradli. Naštěstí si asi dotyčný uvědomil, že je to vozík a nechal ho tam.

Byla jsem překvapena, že může vozíčkář tančit a ještě s tím objel svět. Tam mě napadla myšlenka, kterou jsem Aleně hned řekla: Udělám ples pro vozíčkáře a vy na něm zatancujete. Skvělý nápad, v Praze taková akce pro vozíčkáře chybí, odpověděla mi.

Od té doby jsem nápad nosila v hlavě. Chvilkami jsem si říkala, že je to odvážné a velké sousto. Pak jsem potkala Šimona Ornesta, kapelníka The Tap Tap. Ten mě ujistil, že je to výborný nápad. Navrhl název Ples na kolečkách, který se mi líbil a bylo rozhodnuto. To byl duben 2019. Oslovila jsem spolek Student 2050, z. s. a hned jsme začali s přípravou. Začali jsme psát projekt, vymýšlet program, sestavovat rozpočet a posílat žádosti o finanční podporu.

Akce byla pro partnery těžko zařaditelná. Není to typický ples – kulturní akce, není to ani typická akce na podporu handicapovaným. Nevěděli si s námi rady. Pořád jsem věřila a začala domlouvat program s tím, že nevím, jestli vůbec budu mít na akci peníze. Oslovila jsem Národní muzeum, kapelu The Tap Tap, tanečníky na vozíku, aby si připravili předtančení, cateringovou společnost a další. Všichni byli báječní a chápali, že nevím, zda se akce nakonec uskuteční.

Finanční podpora přišla až dne 4. 11. 2019 a rezervovaný termín plesu v Národním muzeu byl na 14. 12. 2019. Měla jsem pouze měsíc na potvrzení programu, podpis všech smluv, prodej vstupenek a vše další. Ale podařilo se a 1. ročník Plesu na kolečkách jsme dne 14. 12. 2019 upořádali! Mezi účastníky Plesu na kolečkách bylo na 30 vozíčkářů, slečna s vodícím psem a přes 150 dalších osob. Pro Ples na kolečkách jsme použili slogan „Přijeďte roztančit Národní muzeum na Vašich kolečkách“. A účastníci 1. ročníku Plesu na kolečkách Národní muzeum skutečně roztancovali.

Jak glosoval jeden z moderátorů večera Láďa Angelovič: „Je to ples, kde člověk na vozíku není trpěn, ale vítán. Jedinou utlačovanou skupinou v Národním muzeu jsou kuřáci. Zahoření je v Národním muzeu krajně nežádoucí. Takže jediné vzplanutí bylo dovoleno na parketu. A parket opravdu hořel".

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM